Banner - oprogramowanie

Faktury online

Wychodząc na przeciw potrzebom stworzyliśmy dla Państwa nową wersję aplikacji Fakturowanie i Magazyn. Dostępna jest ona za pomocą przeglądarki internetowej jako usługa w formie rocznego abonamentu. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami i założenia konta z darmowym 3 miesięcznym dostępem bez zobowiązań. Więcej…
Banner - oprogramowanie

Oprogramowanie dla firm

Firma ERGO powstała w roku 1990. Od początku zajmowaliśmy się tworzeniem oprogramowania dla firm i biur rachunkowych. Dzięki dużej i szybko rosnącej sprzedaży naszych programów, możemy utrzymać ich ceny na niskim poziomie. Obecnie dysponujemy bardzo szerokim asortymentem oprogramowania, które jest wciąż uaktualniane do zmieniających się przepisów prawa i rosnących potrzeb naszych Klientów. Dużą wagę w naszej działalności przykładamy do serwisu i kompleksowej obsługi naszych klientów.
KLIENT JPK

Do wysyłki elektronicznej raportów potrzebna jest dostepna na stronie Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK

Po instalacji i skonfigurowaniu pozwala ona wczytać wysyłany plik xml z raportem i wysłać go w sposób elektroniczny z podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego.

PROGRAMY ERGO

Raporty JPK_VAT dostępne są spod wszystkich programów zawierających ewidencje VAT, Księga Handlowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Faktury i Magazyn.

Należy pamietać, że raport JPK VAT wykonywany jest na podstawie wpisów w ewidencji VAT, a nie wprost dokumentów wystawianych w Fakturach i Magazynie. Dokumenty należy zatem zaksięgować do ewidencji VAT poleceniem z menu Dokumenty | Księguj niezaksięgowane.

W FiM należy zadbać o wypełnienie wszystkich danych firmy niezbędnych w strukturze JPK, w szczególnosci kodu Urzędu Skarbowego w danych wystawcy, w programach ksiegowych KPR i KSH są to dane firmy i kod urzędu w przypisanym do firmy Urzędzie skarbowym.

FORMAT JPK VAT (3) OD 1.01.2018r (od wysyłki stycznia w lutym)

W formacie (3) kod urzędu przestaje być wysyłany. Dodany został za to adres email do kontaktu z US, w Fakturzach i Magazynie nowe pole w danych wystawcy / podmiotu, w programach księgowych pole z danych firmy. Została także wprowadzona numeracja korekt, nie będzie mozliwe wysyłanie wielokrotne złożenia lub korekty o danym numerze, trzeba będzie wysłac korektę o kolejnym numerze. Dlatego została wprowadzona możliwość wprowadzania rejestru wysyłek na podstawie którego program będzie w stanie podpowiedzieć kolejny numer korekty.

OPCJE KSIĘGOWANIA DO EWIDENCJI

Opcje dostępne są w menu Inne | Opcje:

Księgowanie - Gdzie księgować = [X] do ewidencji vat

Księgowanie - Data obowiązku VAT w Ewidencji sprzedaży = data dostawy towarów lub wykonania usługi

Księgowanie - Data obowiązku VAT w Ewidencji zakupu = data przyjęcia lub jeśli późniejsza to data dostawy towarów

Księgowanie - nazwa klienta w Ewidencji =
Zalecane jest także ustawienie w FiM opcji na dodaną możliwość trzech części nazwy pełnej klienta (pole w ewidencjach zostało odpowiednio wydłużone), aby do raportu JPK trafiała pełna nazwa klienta.

Księgowanie - do ewidencji typy dokumentów =
Jakie typy dokumentów mają być księgowane do ewidencji vat oraz w konsekwencji przenoszone do JPK VAT.

UWAGI:

Należy zadbać aby z jednej strony przenoszone były wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu, z drugiej strony aby nie zastały przeniesione podwójnie (np. paragon i wystawiona do niego faktura)

Paragony mogą być do JPK przenoszone szczegółowo lub jednym zbiorczym miesięcznym wpisem dotyczącym sprzedaży detalicznej (ręczy wpis w ewidencji sprzedaży).

Dotychczas najczęściej do ewidencji księgowane były paragony, a nie księgowane były wystawiane do nich faktury. W JPK VAT jest jednak wymóg aby trafiały do niego faktury do paragonów dla firm, dla osób prywatnych już nie muszą ale również mogą trafiać do JPK.

W tej sytuacji najlepiej księgować wszystkie faktury do sprzedaży z kasy fiskalnej(do paragonów) natomiast o ich wartość umniejszyć sprzedaż detaliczną paragonową:

np. księgować paragony szczegółowo lub zbiorczo jednym ręcznym wpisem oraz księgować faktury do paragonów, ale ich zsumowaną wartość (np. na kwotę 1000zł netto + 230 VAT) odjąć od rącznie wprowadzonego wpisu zbiorczego lub lepiej, będzie czytelniej, zostawić zbiorczy wpis bez zmian, lub wszystkie szczegółowe paragony, i dodać jeden ręczny wpis na kwotą ujemną odpowiadającą sumie faktur z paragonów (np. na kwotę -1000zł netto -230 VAT).

DATY w EWIDENCJACH VAT

W ewidencjach VAT zostały nieco przeorganizowane daty, teraz w ewidencjach sprzedaży i zakupu są w następującej kolejności:

Data wystawienia - rzeczywista data wystawienia dokumentu Data obowiązku VAT - data, z którą dokument trafia do ewidencji VAT, deklaracji i JPK_VAT Data operacji PIT/CIT - data operacji, dokonania dostawy / wykonania usługi Ze względu na raport JPK VAT powraca znaczenie daty wystawienia dokumentu i data ta została przeniesiona jako pierwsza.

Do raportu JPK VAT przenoszone są daty:

Dla zakupów:
Data zakupu - data wystawienia z ewidencji Data wpływu (jeśli inna niż data zakupu) - data obowiązku z ewidencji (najczęściej przyjęcia)

Dla sprzedaży:
Data wystawienia - data wystawienia z ewidencji Data sprzedaży (jeśli inna niż data wystawienia) - data obowiązku z ewidencji (dokonania dostawy)

SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI WARTOŚCI W JPK VAT

Dla sprawdzenia poprawnosci przenioesienia dokumentów do JPK VAT najlepiej porównać kwoty VATu z zestawienia dokumentów (osobno sprzedaży i zakupu) (UWAGA: wykonanego według dat dostawy), z zestawienia spod ewidencja VAT (osobno sprzedaży i zakupu) oraz kwot VATu podanego podczas generowania pliku JPK VAT. Powinny zgadzać się co do grosza.

Oprócz tego raport JPK VAT powinien być zgodny z deklaracją VAT-7, ale tutaj ze względu na zaokrąglenia w deklaracji nie musi być zgodności co do grosza.

IMPORT DANYCH Z PLIKÓW JPK VAT

Programy księgowe KPR i KSH, oprócz możliwości przygotowania eksportu plików JPK VAT, mają także możliwość importu dokumentów do ewidencji z plików JPK VAT pochodzących z programów ERGO lub innych firm.

WYJAŚNIENIE

Z jednej strony format JPK VAT staje się standardem i można liczyć na to, że wszystkie programy będą miały możliwość eksportu danych w formacie JPK VAT, a więc dodanie możliwości importu z tego formatu otwiera możliwość importu danych z dowolnego programu innych firm. Jednak z drugiej strony format JPK VAT jest sztywny, narzucony przez Ministerstwo Finansów, zawiera informacje niezbędne dla mechanizmu weryfikacji VAT, nie zawiera jednak wszystkich informacji potrzebnych w programach KPR lub KSH. Inaczej mówiąc tak zaimportowane dane będą wystarczające do prawidłowego przygotowania plików JPK VAT, pomimo pewnych braków także do prawidłowego przygotowania deklaracji VAT-7, 7K ale brakować może w nich innych informacji przechowywanych w ewidencjach VAT a potrzebnych np. do przeniesienia do Księgi Przychodów i Rozchodów, czy też korekt podatki naliczonego, i sporządzenia deklaracji VAT-UE czy VAT-27. W szczególnosci brakować może dla sprzedaży:

- przy wpisach dotyczących faktury wewnętrznej, sytuacji gdy nabywca jest podatnikiem, pola w deklaracji VAT-7 23 i 24, 25 i 26, 27 i 28, 29 i 30, 32 i 33 oraz 45 i 35, nie są znane stawki VAT w jakich występują towary, co nie przeszkadza w prawidłowym utworzeniu pliku JPK VAT oraz deklaracji VAT-7 (program umieszcza kwoty w polach dla stawki 23%)
- dla pola 31 deklaracji VAT-7 (dostawa towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca) brak informacji potrzebnej do sporządzenia deklaracji VAT-27 czy chodzi o dostawę towarów czy świadczenie usług (pole VAT-27 we wpisie do ewidencji VAT)
- pola 36, 37, 38 i 39 deklaracji VAT-7 nie występują we wpisach w ewidencjach, a dopiero podczas sporządzania deklaracji, a więc ich ewentualne wystąpienie jest ignorowane.
- brakuje informacji czy wpis, w przyszłości przenoszony do Księgi Przychodów i Rozchodów, dotyczy sprzedaży czy pozostałych przychodów oraz dla ryczałtu jakiego rodzaju ryczałtu

dla zakupów brakować może dużo więcej informacji:

- przede wszystkim, tak jak na deklaracji tak i w pliku JPK VAT, nie ma podziału na stawki VAT, pola 43 i 44 oraz 45 i 46 (program umieszcza kwoty w polach dla stawki 23%)
- dla pól korekt 47, 48, 49 i 50 brak informacji o kwotach netto, są tylko kwoty VAT
- jeśli wystąpią korekty pola 47 i 48 są dosumowywane do kwot ogólnych, nie ma możliwości ich osobnego zsumowania w ewidencjach, w deklaracji VAT-7 są określane ręcznie podczas jej zamykania
- nie ma informacji o rodzaju środka trwałego (informacja potrzebna do księgi przychodów i rozchodów, i wyliczenia ewentualnej korekty podatku naliczonego)
- brak informacji czy wpis dotyczy rozliczenia faktury wewnętrznej
- brak informacji czy wpis dotyczy nabycia WWNT, potrzebnej do deklaracji VAT-UE
- brak informacji czy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej, mieszanej czy zwolnionej
- brak informacji o rodzaju kosztu potrzebnej przy przenoszeniu do Księgi Przychodów i Rozchodów

BROSZURA MINISTERSTWA FINANSÓW dotycząca JPK VAT (3) dostępna jest:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/Broszura+JPK_VAT%283%29+wersja+14.11p.pdf

ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO

http://obywatel.gov.pl/

założenie w urzędzie:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-w-punkcie-potwierdzającym

lista urzędów:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

OPIS podpisu profilem zaufanym można znaleźć m.in:

http://jpk.guru/baza-wiedzy/wysylanie-z-epuap

linia oddzielająca

NAJNOWSZE INFORMACJE

Jednolity plik kontrolny

RAPORT JPK VAT

Programy ERGO przygotowują i zapisują raporty JPK w pliku xml o odpowiedniej strukturze. Dla JPK_VAT od 1.01.2017r obowiązuje wersja (2), od 1.01.2018r wersja (3). Raporty wykonywane są miesięcznie niezależnie od tego w jakich okresach skałdane są deklaracje VAT.

Więcej…

KONTAKT

Informacja telefoniczna w godzinach pracy biura od 9.00 do 15.00
61 662 13 13, 61 307 13 13 lub 606 523 583

Firma z ssi
Copyright © 2022 Ergo Software Sp. z o.o. w likwidacji - Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
   Regulamin   |    Przejdź na górę

Nasza strona używa plików cookies. Wybierając "Zgadzam się" lub korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies firmy Ergo Software Sp. z o.o. określonej w Regulaminie

  
Informacja o ciasteczkach