FormPrez

Instrukcja instalacji i obsługi programu FormPrez

Małgorzata Krupa i Paweł Panowicz

Historia zmian
Zmiana 1.08 lipiec 2008MK, PP
Druga wersja dokumentu

Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Instalacja i konfiguracja
Pobranie programu
Utworzenie skrótu na pulpicie
Konfiguracja programu ERGO Software
Drukowanie
Konfiguracja programu FormPrez
Automatyczne uruchamianie FormPrez przy starcie Windowsa
3. Jeżeli nie drukuje
Czy FormPrez jest uruchomiony?
Czy w ustalonym katalogu (folderze) po wydruku pojawiają się pliki?
Pliki się pojawiają. Czy FormPrez wczytuje je do swojego okna?
Niektóre wydruki się drukują a inne nie.
FormPrez wczytuje wydruki ale nie drukuje
4. Historia zmian

Rozdział 1. Informacje ogólne

Zasada współpracy naszych programów z programem FormFrez polega na wymianie plików. Nasze programy umieszczają plik wydruku w wybranym katalogu (folderze). Program FormPrez przeszukuje ten wybrany katalog (folder) i jeżeli znajdzie tam plik do wydrukowania drukuje go na domyślnej drukarce systemu Windows według jej domyślnych ustawień.

Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja

Pobranie programu

 1. Załóż nowy katalog (folder) na swoim dysku lokalnym. Przykładowo c:\FORMPREZ

 2. Wejdź na naszą stronę www.ergo.pl następnie wybierz serwis i Form Prezent

 3. Pobierz program FormPrez z naszej witryny i zapisz go w utworzonym katalogu (folderze) np. c:\FORMPREZ

 4. Utwórz podkatalog pośredniczący w wydrukach np. c:\FORMPREZ\PRINT

Utworzenie skrótu na pulpicie

Sposób I

 1. Otwórz katalog (folder), w którym jest zainstalowany program FormPrez

 2. Naciśnij prawym klawiszem myszy na ikonę programu

 3. Wybierz opcję Wyślij do | Pulpit (utwórz skrót)

Sposób II

 1. Naciśnij na pulpicie prawy przycisk myszy i wybierz opcję Nowy | Skrót

 2. Wybierz opcję „Przeglądaj” i wybierz program FormPrez c:\FORMPREZ\FormPrez.exe

  wskazówki: w nowo otwartym oknie wybieraj kolejno „Mój komputer” „dysk c” „FormPrez” „FormPrez.exe”

 3. Wywołuj komendy „Dalej” oraz „Zakończ”

Konfiguracja utworzonego skrótu

 1. Naciśnij prawym klawiszem myszy na utworzony na pulpicie skrót programu

 2. Na utworzonym skrócie naciśnij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Właściwości”

 3. W zakładce „Program” lub „Skrót” w polu „Element docelowy” powinien być wpis c:\FORMPREZ\FormPrez.exe należy za nim dopisać „ /a” (spacja ukośnik małe "a")

Konfiguracja programu ERGO Software

 1. Wybierz menu Inne | Drukarki i polskie litery | Port drukarki

 2. Wpisz nazwę katalogu pośredniczącego c:\FORMPREZ\PRINT

Drukowanie

Z programu ERGO Software wydruk odbywa się w taki sam sposób jak dotychczas. Program FormPrez co kilka sekund przeszukuje katalog (folder) wydruku i jeżeli znajdzie tam plik do wydrukowania rozpoczyna wydruk.

Konfiguracja programu FormPrez

 1. Uruchom program FormPrez

 2. W menu Help | Katalog wydruku wprowadź katalog (folder) pośredniczący, tzn. c:\FORMPREZ\PRINT

  Uwaga! Ten katalog (folder) nie powinien służyć do innych celów, ponieważ pliki wydrukowane są przez program usuwane.

 3. Tylko jeżeli w skrócie do FormPrez nie jest włączona automatyczna aktywacja (opisana w punkcie "Konfiguracja utworzonego skrótu") należy wywołać opcję Edit | Start printing.

 4. Zalecana konfiguracja FormPrez

  Po zainstalowaniu programu FormPrez należy wybrać menu "Help" a następnie "Konfiguracja" aby zmienić ustawienia marginesów i czcionki. Zmieniamy marginesy ze 150 na 50 oraz zwiększamy wysokość czcionki Condensed do 40 i szerokość czcionki do 14.

Automatyczne uruchamianie FormPrez przy starcie Windowsa

Aby program FormPrez był uruchamiany automatycznie przy starcie komputera i z włączoną komendą "StartPrinting" należy umieścić ikonę programu w folderze "Autostart"

 1. Naciśnij prawym klawiszem myszy na „Start” i wybierz opcję „Otwórz”

 2. Wybierz katalog (folder) „Programy” a dalej „Autostart"

  W niektórych wersjach Windows folder "Autostart" znajduje się w folderze "Akcesoria"

 3. Naciśnij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Nowy | Skrót

 4. Wybierz opcję „Przeglądaj” i wybierz program FormPrez c:\FORMPREZ\FormPrez.exe

  wskazówki: w nowo otwartym oknie wybieraj kolejno „Mój komputer” „dysk c” „FormPrez” „FormPrez.exe”

 5. Wywołuj komendy „Dalej” oraz „Zakończ”

 6. Na utworzonym skrócie naciśnij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Właściwości”

 7. W zakładce „Program” lub „Skrót” w polu „Element docelowy” powinien być wpis c:\FormPrez\FormPrez.exe należy za nim dopisać „ /a” (tzn. spacja ukośnik małe "a")

W polu "Uruchom" możesz ustawić "Zminimalizowane", aby program nie uruchomił się w pełnym oknie.

Zatwierdź zmiany

Rozdział 3. Jeżeli nie drukuje

Czy FormPrez jest uruchomiony?

Czy w ustalonym katalogu (folderze) po wydruku pojawiają się pliki?

Czy w ustalonym katalogu (folderze) np. c:\FORMPREZ\PRINT po wydruku pojawiają się pliki o nazwach typu "abufcdge" (nazwy 8-literowe)?

Jeśli nie:

- Błędnie podany katalog w "Faktury i Magazyn". Menu | Inne | Drukarki i polskie litery | Port drukarki.

- Podany katalog nie istnieje.

- Zbyt stara wersja "Faktury i Magazyn" niepozwalająca (jeszcze) na zapis wydruków do katalogu (folderu).

Pliki się pojawiają. Czy FormPrez wczytuje je do swojego okna?

Jeśli nie:

- Błędnie podany katalog (folder) w FormPrezie (ten sam co w "Faktury i Magazyn"). Menu | Help | Katalog wydruku.

- Podany katalog (folder) nie istnieje.

- FormPrez jest uruchomiony ale nie aktywny (w Menu Edit aktywna jest opcja "Start Printing" zamiast "Stop Printing")

 • Doraźnie: kliknij "Start Printing"

 • Docelowo: w skrócie na pulpicie lub w skrócie w autostarcie należy dopisać " /a" w polu "Element docelow".

- Formatki w "Faktury i Magazyn" z wzorami wydruków nie mają na samym początku wpisu #Start (wymóg programu FormPrez żeby nie wczytał przypadkowych plików)

 • Należy dopisać do każdej używanej formatki #Start jako zupełnie pierwsze znaki.

Niektóre wydruki się drukują a inne nie.

Brak wpisu #Start na niektórych formatkach.

FormPrez wczytuje wydruki ale nie drukuje

- Problem z drukarką (niewłączona, niepodłączona, brak papieru)

- Niezainstalowana drukarka w Windowsie.

- Żle zaznaczona domyślna drukarka (FormPrez bez pytania drukuje na domyślnej drukarce). Start | Panel sterowania | Drukarki i faksy.

Rozdział 4. Historia zmian

Wersja 1.2 Możliwość osobnego ustawienia wysokości i szerokości liter.

Wersja 1.5 Usunięty błąd drukowania dodatkowej pustej strony.

Wersja 1.6 i 1.7. Dołożona interpretacja kodów sterujących wydrukiem nie obsługiwanych w poprzednich wersjach.