Faktury i Magazyn

Wersja 23.00.00

- raport JPK VAT (3) w formacie na 2018r dodanie rejestru wysyłek i podpowiadanie numeru kolejnej korekty.
- raport JPK FA (1) faktur wraz z pozycjami na potrzeby kontroli skarbowej - początek obowiązywania 1.07.2018
- w dialogu wpisu do ewidencji sumowanie "do zapłaty" wraz z netto nie dotyczy, zamiast dotychczasowego "brutto" bez nie dotyczy

Wersja 22.00.07

- zmiana w oknie wpisu do ewidencji vat - dodanie sumowania razem z netto "nie dotyczy" zamiast dotychczasowego brutto oraz dodanie kolumny "do zapłaty"
- poprawka prezentowania nazwy firmy z licencji w konfiguracji (błędne przekodowanie polskich liter)

Wersja 22.00.06

- dodanie mechanizmu zarządzania zdjęciami związanymi z towarem, program przechowuje zdjęcia w podkatalogach odpowiadających numerowi rekordu towaru
- dodanie do faktury wystawianej do paragonu możliwości osobnego określenia nabywcy i odbiorcy
- poprawa mechanizmu zapamiętywania haseł do współpracy z systemem zamówień internetowych
- poprawka podpowiedzi rodzaju dokumentu kasowego/bankowego przy zerowej kwocie: przychód/rozchód
- zmiana w mechanizmie eksportu faktur do pdf i mailem, aby brana była pod uwagę opcja kontroli duplikatów a nie zawsze eksportowany był oryginał
- poprawka zapisywania zmiany w menu znacznika "Wydruk znakowy" do konfiguracji
- dodanie kluczy formatkowych dla dodanych w poprzedniej wersji nowych pól klienta np. poczta, powiat, gmina, krs
- uporządkowanie formatu adresu klienta aby w przypadku tej samej poczty co miasto nie była powtarzana dwa razy

Wersja 22.00.04

- poprawka w wysyłce JPK aby NIP nie był ograniczony do cyfr, ale aby dopuszczał litery (używane w NIPach zagranicznych)
- ewidencje vat - przywrócona podpowiedź dat wg daty obowiązku (inaczej pojawiał się błąd nieistniejącej daty)
- Do zestawienia nominałów przy wpłacie gotówki za dokument dodany nowy banknot 500zł
- uporządkowanie pól adresowych w pracowniku
- zmiana sposobu kontroli numeru Pesel i dodanie sprawdzania w pracowniku poprawności i zgodności z datą urodzenia
- dodanie do menu związanego z JPK linku do strony MF z aktualnymi komunikatami np sprawdzenie czy nie ma awarii systemu
- poprawki w mechanizmie zapisów do ini.dat aby poprawić zapis podczas pracy sieciowej
- wydłużenie wszędzie numerów dowodów do 40 znaków: dokument, ewidencja

Wersja 22.00.03

- JPK VAT poddanie edycji daty wytworzenia JPK z możliwością jej zmiany
- zmiana w raporcie JPK VAT aby NIP kontrahentów zagranicznych był wysyłany z przedrostkiem kraju
- Export faktur z podanego okresu do PDF
- dodanie wyszukiwania wpisów w ewidencji VAT po numerze, uwagach, NIPie, nazwie i adresie firmy (maska)
- wydłużenie w bazie ewidencji VAT pola numer dowodu do 40 znaków aby mógł w całosci trafiać do JPK
- zmiany w formatkach ewidencji VAT - wydłużenie numeru dowodu i uporządkowanie dat, dwie nowe formatki ewidencji zakupu - z podziałem na stawki vat i z pełnym numerem dowodu
- poprawka klucza formatkowego na konto wystawcy na wydrukach przelewów
- dodanie do mechanizmu usuwania miesiąca ewidencji parametrów umożliwiających zawężenie usuwania do zakresu dat i zakresu rejestrów

Wersja 22.00.02

- Poprawka w podsumowaniu ewidencji zakupów VAT, w polach opisanych jako numery pól deklaracji do cześci dotyczącej towarów trafiała wartość razem ze środkami trwałymi.

Wersja 22.00.00

- raport miesięczny JPK_VAT(2) - ewidencje VAT sprzedaży i zakupów
- wersje testowe JPK_MAG - dokumenty magazynowe
- wersje testowe JPK_FA - faktury
- wersje testowe JPK_WB - wyciąg bankowy
- W danych wystawcy dodane pole na miejsce wystawienie dokumentów, jeśli jest inne niż wynikające z adresu
- opcja przenoszenia nazwy klienta do ewidencji rozbudowana o pełną nazwę 3 częściową (pola w ewidencjach poszerzone i wysyłane do JPK VAT)
- Opcja miesięcznej numeracji dokumentów sprzedaży
- Zmiana nazewnictwa w opcjach i programie: Nabywca i Odbiorca zamiast Płatnik i Odbiorca
- dodanie do nowej szaty graficznej faktur pola na uwagi wpisywane na pozycji dokumentu

Księga Handlowa

23.00.00

- raport JPK VAT (3) w formacie na 2018r dodanie rejestru wysyłek i podpowiadanie numeru kolejnej korekty
- dodanie możliowści przeglądania ewidencji vat nie tylko w bieżącym roku ale bez wzgledu na rok (wszystkie lata) pozwalającej m.in. na przeniesienie wpisów pomiędzy grudniem poprzedniego a styczniem następnego roku
- zmiana w bazie stawek podatku dochodowego ze wzgledu na zmianę zasady na zmienną wartość kwoty wolnej w zależności od dochodu, wydzielenie kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej) Patrz uwagi w Płacach.
- w dialogu wpisu do ewidencji sumowanie "do zapłaty" wraz z netto nie dotyczy, zamiast dotychczasowego "brutto" bez nie dotyczy

22.00.00

- zmiana w oknie wpisu do ewidencji vat - dodanie sumowania razem z netto "nie dotyczy" zamiast dotychczasowego brutto oraz dodanie kolumny "do zapłaty"
- poprawka ustalania dat dokumentu przy imporcie z pliku JPK
- poprawka podwajanie kwot przy imporcie z JPK VAT dla pól 11 i 12 oraz 13 i 14 (podpola "w tym")

22.00.06

- dodanie możliwości importu dokumentów (wpisów do ewidencji VAT) z plików w formacie JPK VAT (2), czyli zaimportowania danych z programów ERGO oraz obcych firm, które mają mozliwość eksportu danych do JPK.

WYJAŚNIENIE

Z jednej strony format JPK VAT staje się standardem i można liczyć na to, że wszystkie programy będą miały możliwość eksportu danych w formacie JPK VAT, a więc dodanie możliwości importu z tego formatu otwiera możliwość importu danych z dowolnego programu innych firm. Jednak z drugiej strony format JPK VAT jest sztywny, narzucony przez Ministerstwo Finansów, zawiera informacje niezbędne dla mechanizmu weryfikacji VAT, nie zawiera jednak wszystkich informacji potrzebnych w programach KPR lub KSH. Inaczej mówiąc tak zaimportowane dane będą wystarczające do prawidłowego przygotowania plików JPK VAT, pomimo pewnych braków także do prawidłowego przygotowania deklaracji VAT-7, 7K ale brakować może w nich innych informacji przechowywanych w ewidencjach VAT a potrzebnych np. do przeniesienia do Księgi Przychodów i Rozchodów i sporządzenia deklaracji VAT-UE czy VAT-27.

W szczególnosci brakować może dla sprzedaży:

- przy wpisach dotyczących faktury wewnętrznej, pola w deklaracji VAT-7 23 i 24, 25 i 26, 27 i 28, 29 i 30, 32 i 33 oraz 45 i 35, nie są znane stawki VAT w jakich występują towary, co nie przeszkadza w prawidłowym utworzeniu pliku JPK VAT oraz deklaracji VAT-7 (program umieszcza kwoty w polach dla stawki 23%)
- dla pola 31 deklaracji VAT-7 (dostawa towarów i świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca) brak informacji potrzebnej do sporządzenia deklaracji VAT-27 czy chodzi o dostawę towarów czy świadczenie usług (pole VAT-27 we wpisie do ewidencji VAT)
- pola 36, 37, 38 i 39 deklaracji VAT-7 nie występują we wpisach w ewidencjach, a dopiero podczas sporządzania deklaracji, a więc ich ewentualne wystąpienie jest ignorowane.
- brakuje informacji czy wpis, w przyszłości przenoszony do Księgi Przychodów i Rozchodów, dotyczy sprzedaży czy pozostałych przychodów oraz dla ryczałtu jakiego rodzaju ryczałtu
dla zakupów brakować może dużo więcej informacji:
- przede wszystkim, tak jak na deklaracji tak i w pliku JPK VAT, nie ma podziału na stawki VAT, pola 43 i 44 oraz 45 i 46 (program umieszcza kwoty w polach dla stawki 23%)
- dla pól korekt 47, 48, 49 i 50 brak informacji o kwotach netto, są tylko kwoty VAT
- jeśli wystąpią korekty pola 47 i 48 są dosumowywane do kwot ogólnych, nie ma możliwości ich osobnego zsumowania w ewidencjach, w deklaracji VAT-7 są określane ręcznie podczas jej zamykania
- nie ma informacji o rodzaju środka trwałego (informacja potrzebna do księgi przychodów i rozchodów)
- brak informacji czy wpis dotyczy rozliczenia faktury wewnętrznej
- brak informacji czy wpis dotyczy nabycia WWNT, potrzebnej do deklaracji VAT-UE
- brak informacji czy zakup dotyczy sprzedaży opodatkowanej, mieszanej czy zwolnionej
- brak informacji o rodzaju kosztu potrzebnej przy przenoszeniu do Księgi Przychodów i Rozchodów

- dodanie kluczy formatkowych dla dodanych w poprzedniej wersji nowych pól klienta np. poczta, powiat, gmina, krs
- uporządkowanie formatu adresu klienta aby w przypadku tej samej poczty co miasto nie była powtarzana dwa razy

22.00.05

- poprawka błędu wersji 22.00.04 sumowań przychodów i kosztów w księdze przychodów rozchodów przy zamykaniu miesięcy oraz przy wydrukach księgi i zestawienia miesięcznego
Zalecamy ponowne zamknięcie miesiąca ksiegi, jeśli był zamykany w wersji 22.00.04, (zamknięcia wykonane we wcześniejszych wersjach są prawidłowe) oraz sprawdzenie lub ponowny wydruk księgi przychodów rozchodów oraz zestawienia miesięcznego.

22.00.04

- poprawka w wysyłce JPK aby NIP nie był ograniczony do cyfr, ale aby dopuszczał litery (używane w NIPach zagranicznych)
- dodanie mechanizmu sortowania księgi tak aby aktualizacja bazy nie powodowała zmiany kolejności wpisów
- dodanie formatek księgi KPR uwzględniających wydłużony numer dowodu
- dodanie mechanizmu maski (znajodowania) wpisów w Księdze po NIPie, kliencie, numerz itp
- uporządkowanie pól adresowych w pracowniku
- zmiana sposobu kontroli numeru Pesel i dodanie sprawdzania w pracowniku poprawności i zgodności z datą urodzenia
- ewidencje vat - przywrócona podpowiedź dat wg daty obowiązku (inaczej pojawiał się błąd nieistniejącej daty)
- uzupełnienie wypełniania stawek podatkowych dla 2015, 16 i 17r
- dodanie funkcji specjalnych dla zmiany NIPów we wszystkich klientach, wyrzucenie innych znaków poza cyframi i literami
- dodanie do menu związanego z JPK linku do strony MF z aktualnymi komunikatami np sprawdzenie czy nie ma awarii systemu
- wydłużenie wszędzie numerów dowodów do 40 znaków: ewidencja, ksiega br 22.00.03 - Nowy wzór edeklaracji i formularz interaktywny VAT-27(2) miesięczny na 2017r
- zmiana opcji deklaracji VAT-UE, od 2017r tylko miesięczne
- nowe wzory i formularze interaktywne deklaracji VAT-UE(4) i VAT-UEK(4) na 2017r
- nowy formularz interaktywny VAT-7K(11) na 2017r
- JPK VAT poddanie edycji daty wytworzenia JPK z możliwością jej zmiany
- zmiana w raporcie JPK VAT aby NIP kontrahentów zagranicznych był wysyłany z przedrostkiem kraju
- dodanie wyszukiwania wpisów w ewidencji VAT po numerze, uwagach, NIPie, nazwie i adresie firmy (maska)
- wydłużenie w bazie ewidencji VAT pola numer dowodu do 40 znaków aby mógł w całosci trafiać do JPK
- zmiany w formatkach ewidencji VAT - wydłużenie numeru dowodu i uporządkowanie dat, dwie nowe formatki ewidencji zakupu - z podziałem na stawki vat i z pełnym numerem dowodu
- dodanie do mechanizmu usuwania miesiąca ewidencji parametrów umożliwiających zawężenie usuwania do zakresu dat i zakresu rejestrów
22.00.02 - poprawka w edeklaracji VAT-7 aby program nie wysyłał wartości zerowych pól "w tym" 12 i 14. Aktualny formularz Ministerstwa Finansów błędnie zgłasza że poz 12 nie może przekraczać 11 nawet gdy obie są równe np. zerowe (to samo dla pól 14 i 13).
- Poprawka w podsumowaniu ewidencji zakuów VAT, w polach opisanych jako numery pól deklaracji do cześci dotyczącej towarów trafiała wartość razem ze środkami trwałymi.
- dodanie w mechanizmie importu z pliku mozliwości określenia opcji, których dat ma dotyczyć kontrola daty minimalnej jako poczatkowej importu.
- dodanie w mechanizmie importu z pliku możliwości określenia rodzaju kosztu zakupu w KPR

22.00.00

- raport miesięczny JPK_VAT(2) - ewidencje VAT sprzedaży i zakupów
- wersje testowe JPK_PKPiR(2) - księga przychodów i rozchodów
- wersje testowe JPK_EWP - ewidencja przychodów
- wersje testowe JPK_WB - wyciąg bankowy
- nowy formularz edeklaracji VAT-7(17)_2017 od 2017r
- nowy formularz edeklaracji VAT-UE(3) od 2017r
- nowy formularz edeklaracji VAT-27(1)_2017 od 2017r, zmiana opcji od 2017r VAT-27 tylko miesięczne

Książka Przychodów i Rozchodów

23.00.00

- raport JPK VAT (3) w formacie na 2018r dodanie rejestru wysyłek i podpowiadanie numeru kolejnej korekty
- dodanie kluczy formatkowych na nazwę i adres kontrahenta na wydruku księgi, w związku z wydłużeniem pól na nazwę i adres kontrahenta, pozwalających drukować w czterech wierszach po 18 znaków (oprócz dotychczasowych kluczy 2 razy po 18 znaków i pola w całości)
~KsKlient18A~ B, C i D
~KsAdres18A~ B, C i D
- dodanie możliwości przeglądania ewidencji vat nie tylko w bieżącym roku ale bez względu na rok (wszystkie lata) pozwalającej m.in. na przeniesienie (zmianę daty) wpisów pomiędzy grudniem poprzedniego a styczniem następnego roku
- zmiana w bazie stawek podatku dochodowego ze względu na zmianę zasady na zmienną wartość kwoty wolnej w zależności od dochodu, wydzielenie kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej) Patrz uwagi w Płacach.
- w dialogu wpisu do ewidencji sumowanie "do zapłaty" wraz z netto nie dotyczy, zamiast dotychczasowego "brutto" bez nie dotyczy

22.00.07

- zmiana w oknie wpisu do ewidencji vat - dodanie sumowania razem z netto "nie dotyczy" zamiast dotychczasowego brutto oraz dodanie kolumny "do zapłaty"
- zmiany w sposobie księgowania faktur wewnętrznych dla odwrotnego obciążenia, dodanie we wspólnym dialogu księgowania daty obowiązku vat, zezwolenie we wpisie w ewidencji na późniejszą datę obowiązku vat niż data wystawienia (ostrzeżenie zamiast zabronienia)
- poprawka ustalania dat dokumentu przy imporcie z pliku JPK
- poprawka podwajanie kwot przy imporcie z JPK VAT dla pól 11 i 12 oraz 13 i 14 (podpola "w tym")

22.00.06

- dodanie możliwości importu dokumentów (wpisów do ewidencji VAT) z plików w formacie JPK VAT (2), czyli zaimportowania danych z programów ERGO oraz obcych firm, które mają mozliwość eksportu danych do JPK.

WYJAŚNIENIE... jak dla programu Książka Przychodów Rozchodów. - dodanie funkcji specjalnej eksportu danych jednej firmy (wpisy księgowe, ewidencje, deklaracje vat) w celu przeniesienia ich do osobnego programu KSH
- dodanie funkcji specjalnej usuwania danych (na razie nie wszystkich) jednej firmy w wersji dla biura, w celu zadośćuczynienia ochronie danych po rezygnacji przez biuro z obsługi danej firm
- dodanie kluczy formatkowych dla dodanych w poprzedniej wersji nowych pól klienta np. poczta, powiat, gmina, krs
- uporządkowanie formatu adresu klienta aby w przypadku tej samej poczty co miasto nie była powtarzana dwa razy

22.00.04

- poprawka w wysyłce JPK aby NIP nie był ograniczony do cyfr, ale aby dopuszczał litery (używane w NIPach zagranicznych)
- uporządkowanie pól adresowych w pracowniku
- zmiana sposobu kontroli numeru Pesel i dodanie sprawdzania w pracowniku poprawności i zgodności z datą urodzenia
- ewidencje vat - przywrócona podpowiedź dat wg daty obowiązku (inaczej pojawiał się błąd nieistniejącej daty)
- uzupełnienie wypełniania stawek podatkowych dla 2015, 16 i 17r
- dodanie funkcji specjalnych dla zmiany NIPów we wszystkich klientach, wyrzucenie innych znaków poza cyframi i literam
- dodanie do menu związanego z JPK linku do strony MF z aktualnymi komunikatami np sprawdzenie czy nie ma awarii systemu
- wydłużenie wszędzie numerów dowodów do 40 znaków: ewidencja, operacja księgowa, wyróżnik księgowania

22.00.03

- Nowy wzór edeklaracji i formularz interaktywny VAT-27(2) miesięczny na 2017r
- zmiana opcji deklaracji VAT-UE, od 2017r tylko miesięczne - nowe wzory i formularze interaktywne deklaracji VAT-UE(4) i VAT-UEK(4) na 2017r
- nowy formularz interaktywny VAT-7K(11) na 2017r
- JPK VAT poddanie edycji daty wytworzenia JPK z możliwością jej zmiany
- zmiana w raporcie JPK VAT aby NIP kontrahentów zagranicznych był wysyłany z przedrostkiem kraju
- dodanie wyszukiwania wpisów w ewidencji VAT po numerze, uwagach, NIPie, nazwie i adresie firmy (maska)
- wydłużenie w bazie ewidencji VAT pola numer dowodu do 40 znaków aby mógł w całosci trafiać do JPK
- zmiany w formatkach ewidencji VAT - wydłużenie numeru dowodu i uporządkowanie dat, dwie nowe formatki ewidencji zakupu - z podziałem na stawki vat i z pełnym numerem dowodu
- dodanie do mechanizmu usuwania miesiąca ewidencji parametrów umożliwiających zawężenie usuwania do zakresu dat i zakresu rejestrów

22.00.02

- poprawka w edeklaracji VAT-7 aby program nie wysyłał wartości zerowych pól "w tym" 12 i 14. Aktualny formularz Ministerstwa Finansów błędnie zgłasza że poz 12 nie może przekraczać 11 nawet gdy obie są równe np. zerowe (to samo dla pól 14 i 13).
- Poprawka w podsumowaniu ewidencji zakuów VAT, w polach opisanych jako numery pól deklaracji do cześci dotyczącej towarów trafiała wartość razem ze środkami trwałymi.
- dodanie w mechanizmie importu z pliku mozliwości określenia opcji, których dat ma dotyczyć kontrola daty minimalnej jako poczatkowej importu.
- dodanie w mechanizmie importu z pliku możliwości określenia rodzaju kosztu zakupu w KPR

22.00.01

- rozbudowa wspólnego dialogu ksiegowania o osobne określanie dla dokumentów zakupu daty wystawienia i daty przyjęcia dokumentu (w celu wypełnienia dat w ewidencji VAT potrzebnych do raportu JPK VAT)
- dodanie do mechanizmu importu księgowań z pliku dodatkowego pola na datę wystawienia dokumentu
- Możliwość odpisania powiązania konta księgowego z poziomu listy kont
- dodanie funkcji specjalnej kasowania powiązań kont księgowych z klientami

22.00.00

- raport miesięczny JPK_VAT(2) - ewidencje VAT sprzedaży i zakupów
- wersje testowe JPK_KR - ksiegi rachunkowe
- nowy formularz edeklaracji VAT-7(17)_2017 od 2017r
- nowy formularz edeklaracji VAT-UE(3) od 2017r
- poprawa przekodowania polskich liter w imporcie księgowań z pliku tekstowego
- nowy formularz edeklaracji VAT-27(1)_2017 od 2017r, zmiana opcji od 2017r VAT-27 tylko miesięczne

PŁACE PRACOWNIKÓW

23.00.00

- zmiana w bazie stawek podatku dochodowego ze względu na zmianę zasady na zmienną wartość kwoty wolnej w zależności od dochodu, wydzielenie kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej)
- dodanie opcji "Płace? - Kwota zwolniona podatku - sposób" dla firmy i pracownika pozwalającej na zmianę sposobu podpowiadania kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej) Można pozostawić dotychczasową metodę opcji, w której określało się miesięczną kwotę wolną w opcjach dla firmy lub dla pracownika lub zmienić metodę na pobieranie kwoty wolnej ze skali podatkowej (1/12 rocznej). Pozwoli to programowi przestać odliczać kwotę wolną po przekroczeniu progu dochodu 85 528 zł

Skala na zaliczki podatku w 2018r powinna wyglądać następująco:

Ponad Do % Plus Kwota
0 85 528 18 0 556,02
85 528 999 999 999 32 15 395,04 0
w 2017r
0 85 528 18 0 556,02
85 528 999 999 999 32 15 395,04 556,02

- dodanie komunikatu podczas zamykania pensji informującego o przekroczeniu progu podatkowego pozwalającego na zmianę parametrów pensji w kolejnych miesiącach

22.00.07

- dodanie nowego formularza interaktywnego edeklaracji PIT-4R obowiązującego za rok 2017
- poprawa błędu w dopisywaniu pracownika w mechanizmie sprawdzania numeru PESEL z datą urodzenia w przypadku pustego numeru

22.00.06

- dostosowanie świadectwa pracy do nowego wzoru z połowy 2017r, dodanie pola na wykonywaną pracę tymczasową i przenumerowanie wszystkich akapitów
- wydłużenie w świadectwie pracy pola okresów nieskładkowych (dodanie także komunikatu gdyby jednak zabrakło miejsca na wszystkie okresy nieskładkowe)
- poprawa mechanizmu sprawdzania przy dopisywaniu pracownika poprawnosci numeru PESEL oraz zgodności z datą urodzenia, w przypadku gdy PESEL jest pusty

22.00.04

- dodanie nowych formularzy e-deklaracji PIT-11(23) na 2017r
- uporządkowanie pól adresowych w pracowniku
- zmiana sposobu kontroli numeru Pesel i dodanie sprawdzania w pracowniku poprawności i zgodności z datą urodzenia
- dodanie możliwości ustawienia własnej wartości dla pracownika opcji procentu potrącanego zdrowotnego (standardowo 1,25)

22.00.03

- Poprawka automatycznego otwierania formularza edeklaracji PIT-4R
- Zmiana formatek listy płac aby podsumowanie mieściło większe kwoty (PlLista, PlZus, Szeroka, DwaWier)
- Rozbudowanie zawartości zestawień pracowników do badań lekarskich i bhp
- Zmiana formatki zestawienia zleceń aby podsumowanie mieściło większe kwoty (ZZlec)

22.00.01

- nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 2017r, rozbudowa o informację o urlopach
ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz skorzystaniu z ochrony stosunku pracy
- nowy wzór rachunku do umowy zlecenia z oświadczeniem o przepracowanej liczbie godzin

22.00.00

- nowe formularze edeklaracji PIT-11(23) i PIT-4R(6) za 2016r (bez zmiany numeru formularza)

UMOWY ZLECONE

23.00.00

- zmiana w bazie stawek podatku dochodowego ze względu na zmianę zasady na zmienną wartość kwoty wolnej w zależności od dochodu, wydzielenie kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej)
- dodanie opcji "Płace? - Kwota zwolniona podatku - sposób" dla firmy i pracownika pozwalającej na zmianę sposobu podpowiadania kwoty zmniejszającej podatek (kwoty wolnej) Można pozostawić dotychczasową metodę opcji, w której określało się miesięczną kwotę wolną w opcjach dla firmy lub dla pracownika lub zmienić metodę na pobieranie kwoty wolnej ze skali podatkowej (1/12 rocznej). Pozwoli to programowi przestać odliczać kwotę wolną po przekroczeniu progu dochodu 85 528 zł

Skala na zaliczki podatku w 2018r powinna wyglądać następująco:

Ponad Do % Plus Kwota
0 85 528 18 0 556,02
85 528 999 999 999 32 15 395,04 0
w 2017r
0 85 528 18 0 556,02
85 528 999 999 999 32 15 395,04 556,02

- dodanie komunikatu podczas zamykania pensji informującego o przekroczeniu progu podatkowego pozwalającego na zmianę parametrów pensji w kolejnych miesiącach

22.00.07

- dodanie nowego formularza interaktywnego edeklaracji PIT-4R obowiązującego za rok 2017
- poprawa błędu w dopisywaniu pracownika w mechanizmie sprawdzania numeru PESEL z datą urodzenia w przypadku pustego numeru
22.00.06 - dostosowanie świadectwa pracy do nowego wzoru z połowy 2017r, dodanie pola na wykonywaną pracę tymczasową i przenumerowanie wszystkich akapitów
- wydłużenie w świadectwie pracy pola okresów nieskładkowych (dodanie także komunikatu gdyby jednak zabrakło miejsca na wszystkie okresy nieskładkowe)
- poprawa mechanizmu sprawdzania przy dopisywaniu pracownika poprawnosci numeru PESEL oraz zgodności z datą urodzenia, w przypadku gdy PESEL jest pusty

22.00.04

- dodanie nowych formularzy e-deklaracji PIT-11(23) na 2017r
- uporządkowanie pól adresowych w pracowniku
- zmiana sposobu kontroli numeru Pesel i dodanie sprawdzania w pracowniku poprawności i zgodności z datą urodzenia
- dodanie możliwości ustawienia własnej wartości dla pracownika opcji procentu potrącanego zdrowotnego (standardowo 1,25)

22.00.03

- Poprawka automatycznego otwierania formularza edeklaracji PIT-4R
- Zmiana formatek listy płac aby podsumowanie mieściło większe kwoty (PlLista, PlZus, Szeroka, DwaWier)
- Rozbudowanie zawartości zestawień pracowników do badań lekarskich i bhp
- Zmiana formatki zestawienia zleceń aby podsumowanie mieściło większe kwoty (ZZlec)

22.00.01

- nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 2017r, rozbudowa o informację o urlopach
ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz skorzystaniu z ochrony stosunku pracy
- nowy wzór rachunku do umowy zlecenia z oświadczeniem o przepracowanej liczbie godzin

22.00.00

- nowe formularze edeklaracji PIT-11(23) i PIT-4R(6) za 2016r (bez zmiany numeru formularza)
linia oddzielająca
Copyright © 2022 Ergo Software Sp. z o.o. w likwidacji - Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
   Regulamin   |    Przejdź na górę

Nasza strona używa plików cookies. Wybierając "Zgadzam się" lub korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies firmy Ergo Software Sp. z o.o. określonej w Regulaminie

  
Informacja o ciasteczkach