System ERGO Księga Handlowa (zobacz cenę) jest przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości w pojedynczej firmie jak i przez biuro rachunkowe. 

System wspomaga i automatyzuje realizację wszystkie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych wymaganych przepisami, poczynając od tworzenia planu kont, łatwego księgowania dokumentów, tworzenia zestawień wymaganych ustawą o rachunkowości, a kończąc na zamykaniu ksiąg rachunkowych i dokonywaniu rozliczeń z kontrahentami.

System jest w pełni sieciowy.

 

Podstawowe funkcje:

Komfortowe wykonywanie codziennych obowiązków

- Możliwość ustalić dowolny plan kont oraz prowadzić księgowość rejestrową,

- Wersja dla biura rachunkowego umożliwia obsługę dowolnej liczby firm,

- Kontrola bilansowanie się stron przy księgowaniu, zgodność netto, VAT i kwotę do zapłaty,

- Możliwość  wykonanie rozliczeń już w momencie księgowania,

- Program spełnia wymogi stawiane przez Ustawą o rachunkowości.

 

Sporządzanie koniecznych deklaracji

- Możliwość  prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz automatycznie przygotowuje deklarację VAT-7 i VAT-7K,

- Automatyczne sporządzanie deklaracji CIT-2 lub PIT-5 z uwzględnieniem udziałów właścicieli.

 

Automatyzacja najbardziej pracochłonnych czynności

- Słownik wzorów dokumentów do automatyzacji księgowań,

- Możliwość jednoczesnego księgowania dokumentu na konta i do ewidencji VAT,

- Automatycznie tworzenie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia roku poprzedniego,

- W wersji dla biura rachunkowego - mechanizmy kopiowania wzorcowego planu kont, wzorów księgowań i programowalnych zestawień użytkownika na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów,

- Automatyczne księgowanie z programu Faktury i magazyn zarówno na konta jak i do ewidencji VAT,

- Opcja automatycznego rozliczania na kontach rozrachunkowych po zaksięgowaniu według różnych kryteriów: zgodności kwot, zgodności wyróżnika księgowań,

- Mechanizm rozksięgowania na konta "piątek" na podstawie stałych bądź zmiennych proporcji.

 

Bogata gama zestawień oraz możliwość projektowania przez Użytkownika dodatkowych, indywidualnych zestawień

- Możliwość wykonanie wszystkich podstawowych zestawień, w tym wymaganych ustawą o rachunkowości,

- Zestawienie obrotów i sald w wybranym okresie czasu i dla wybranej grupy kont,

- Zestawienie księgowań na kontach głównych i pomocniczych w wybranym okresie czasu i dla wybranego przedziału kont,

-  Bilans otwarcia,

- Dziennik dokumentów za dowolny okresie czasu,

- Uzgodnienie sald,

- Opcja wyszukiwane księgowań po kwocie, dacie, numerze dowodu i innych filtrach,

- Możliwość przygotowanie i wykonanie zestawień zaprojektowanych przez użytkownika, opcja ta pozwalają uzyskać między innymi: bilans, rachunek wyników i inne.

 

Ewidencja  składników majątku firmy

- Ewidencja składników majątku trwałego: środki trwałe, inwestycje i wartości niematerialne i prawne,

- Wydruk miesięcznej i rocznej amortyzacji oraz wartości środków trwałych.

- Ewidencje przebiegu pojazdu wraz z podpowiedziami tras oraz wykonywanej czynności,

- Przekazywanie księgowań pomiędzy oddalonymi komputerami.
 

linia oddzielająca
Copyright © 2022 Ergo Software Sp. z o.o. w likwidacji - Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
   Regulamin   |    Przejdź na górę

Nasza strona używa plików cookies. Wybierając "Zgadzam się" lub korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies firmy Ergo Software Sp. z o.o. określonej w Regulaminie

  
Informacja o ciasteczkach