Wersja Gold (zapytaj o cenę)

Program Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w wersji Gold umożliwia prowadzenie wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem PKZP w przedsiębiorstwie, tak jak wersja Silver, jest on jednak dodatkowo wzbogacony o zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę Internetową. System dzięki bardzo rozbudowanej funkcjonalności usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy zachodzące w PKZP.

Wersja Gold umożliwia członkom kasy wgląd do bieżącej informacji na temat stanu swoich finansów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Wersja Gold zapewnia członkom PKZP przegląd tylko swojej, indywidualnej historii obejmującej: dostęp do bieżących informacji na temat wysokości wkładów, zaciągniętych pożyczek, ilości rat i ich kwotach oraz zapłaconej wartości. Ponadto członek kasy ma wgląd do pożyczek poręczonych wraz z informacją o bieżących saldach każdej z nich.

System w wersji Gold zapewnia również dwustronną komunikację pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków np. o udzielenie pożyczki. System ma możliwość wydrukowania wypełnionego wniosku o wyksięgowanie wkładów, przeksięgowanie wkładów, odroczenie spłaty pożyczki, zawieszenie pobierania wkładów, udzielenie zapomogi.

Pełna ewidencja członków PKZP Automatyzacja rozliczeń Rozbudowany moduł księgowości
Pełna ewidencja członków PKZP Automatyzacja rozliczeń Rozbudowany moduł księgowości
zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową
elektroniczna rejestracja dokumentów, tj.: wniosków o udzielenie pożyczek, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia itp.,
dwustronna komunikacja pomiędzy pracownikami, a członkami Zarządu lub pracownikami obsługującymi kasę, poprzez zdalne składanie wniosków,
pełna ewidencja: danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
kompleksowa ewidencja pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat,
automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu,
możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową,
zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bezskładkowych
automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
pełna historia działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb; zawiera między innymi wydruki, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów, ponadto system umożliwia przygotowanie zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości

 

linia oddzielająca
Copyright © 2022 Ergo Software Sp. z o.o. w likwidacji - Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
   Regulamin   |    Przejdź na górę

Nasza strona używa plików cookies. Wybierając "Zgadzam się" lub korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies firmy Ergo Software Sp. z o.o. określonej w Regulaminie

  
Informacja o ciasteczkach