Opis instalacji systemu
Opis zasad przejścia z wersji DOS na Windows

Opis instalacji systemu

Proces instalacji skład się z kilku etapów, które zostały szczegółowo poniżej omówione. Wyróżnić można trzy rodzaje instalacji: lokalna, lokalna serwerowa, stanowiska sieciowego. Pierwszy typ należy wybrać w przypadku pracy jednostanowiskowej. Natomiast drugą opcje należy wybrać jeżeli Użytkownik chce stworzyć lokalny serwer, do którego będą łączyły się stanowiska sieciowe. Ostatnia opcja służy do skonfigurowania stacji roboczej łączącej do uprzednio skonfigurowanego serwera.

W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa zbiorów podczas instalacji nowej wersji systemu, instalator tworzy kopię wszystkich plików z folderu, w którym jest instalowany. Przy dużych bazach danych początkowa część instalacji, wykonująca kopię bezpieczeństwa, może zająć klika minut.

 1. W celu zainstalowania systemów firmy ERGO należy włożyć płytę CD do stacji dysków komputera i dwukrotnie kliknąć w ikonę płyty, otworzyć jej zawartość i odnaleźć w przypadku Księgi Handlowej plik ERGO_KSH_Setup.exe, dla Księgi Przychodów i Rozchodów jest to plik ERGO_KPR_Setup.exe., a dla systemu Faktury i Magazyn jest to plik ERGO_FiM_Setupe.exe. Dodatkowo w nazwach plików została zawarta informacja dla jakiego serwera danych jest to instalacja. Wyróżniamy dwa serwery baz danych: Btrieve i Pervasive.

 2. Następnie uruchomi się instalator systemu, w którym należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w każdym oknie aż do zainstalowania systemu.


  Rysunek 1. Rozpoczęcie procesu instalacji

 3. W kolejnym kroku należy zapoznać się z postanowieniami Umowy licencyjnej i zaakceptować je.


  Rysunek 2. Okno akceptacji warunków licencji

 4. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj instalacji.
  Dostępne są trzy rodzaje:
  • Instalacja lokalna – umożliwia skonfigurowanie programu w przypadku pracy jednostanowiskowej,
  • Instalacja lokalna serwerowa – opcja umożliwia skonfigurowanie stanowiska, które będzie pełniło rolę serwera,
  • Podłączenie stanowiska sieciowego – umożliwia skonfigurowania stacji roboczej, która będzie korzystała z udostępnionych zasobów uprzednio skonfigurowanego serwera. W tym przypadku warto zaznaczyć opcję znajdującą się poniżej - Uwzględnij znalezione zasoby sieciowe, dzięki której program przeszuka sieć w poszukiwaniu udostępnionych zasobów. Ułatwi to Użytkownikowi połączenie się z serwerem, ale przedłuży czas instalacji, gdyż przeszukiwanie sieci jest czasochłonne. Jeżeli Użytkownik zna adres serwera i udostępnionych zasobów może pozostawić parametr nieoznaczony, co przyśpieszy przejście do kolejnego etapu instalacji.


  Rysunek 3. Okno wyboru typu instalacji

 5. W kolejnym kroku, w przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej, instalator poprosi o wybranie docelowej lokalizacji programu. Natomiast w przypadku instalacji stanowiska sieciowego o określenie lokalizacji serwera.


  Rysunek 4. Określenie lokalizacji instalacji programu

  Zalecane jest aby bezpośrednio na dysku lokalnym stworzyć folder ERGO Software i w nim zainstalować wszystkie aplikacje. Nie jest wskazane instalowanie aplikacji bezpośrednio w folderze Program Files, ze względu na występujące trudności związanych z poziomem uprawnień użytkownika systemu Windows.
  W przypadku wybrania ostatniej opcji, czyli Podłączenie stanowiska sieciowego, w kolejnym oknie Użytkownik powinien wskazać lokalizację udostępnianych na serwerze zasobów.
  Po wskazaniu w polu Katalog współdzielony programów ERGO(serwer) właściwej lokalizacji udostępnionych na serwerze zasobów, należy wskazać pod jakim oznaczeniem mają być dane zasoby zmapowane. W tym celu w polu Litera dysku należy wskazać wolne oznaczenie i wybrać przycisk Mapuj. Po poprawnym zmapowaniu należy przejść Dalej.


  Rysunek 5. Określenie lokalizacji udostępnionych zasobów

 6. W kolejnym kroku należy określić zasady tworzenia ikony aplikacji na pulpicie lub szybkiego uruchamiania.


  Rysunek 6. Zaznaczanie dodatkowych opcji

  Po przejściu dalej rozpocznie się proces instalacji.
  Istotne jest aby po zakończonym procesie instalacji, w przypadku instalacji lokalnego serwera, sprawdzić czy zasoby programu zostały prawidło udostępnione. W tym celu należy odnaleźć folder gdzie została zainstalowana aplikacja, domyślnie jest to ERGO Software i wybrać prawy przycisk myszy, opcję Właściwości, zakładkę Udostępnienia.
  Dodatkowo można sprawdzić poprawność udostępniania przechodząc na stację roboczą i przeszukując jej otoczenie sieciowe. Jeżeli zasoby aplikacji będą widoczne to można przystąpić do instalacji stanowiska sieciowego.
Opis zasad przejścia w wersji Dos na Windows
 1. Folder instalacyjny
  Jeśli instalacja ma zastąpić dotychczasową wersję DOSową to polecamy skopiowanie dotychczasowego folderu programu w inne miejsce, a następnie zainstalowanie wersji Windows do nowo założonego folderu.
  Zalecamy założenie wspólnego folderu dla aplikacji firmy Ergo Software, a dopiero w nim folderów dla poszczególnych programów.

  Przykład 1
  Wersja DOSowa programu FiM jest zainstalowana w folderze C:\ERGO. Proponujemy założyć folder np. C:\ERGOWIN i do niego skopiować folder ERGO oraz zmienić jego nazwę na kojarzącą się z programem np. FiM (C:\ERGOWIN\FiM).
  Nie zalecamy instalowania programów ani do folderów znajdujących się bezpośrednio na dysku C:\ , ani do folderu C:\Program Files, ani do folderu C:\Windows. Jest to związane z mechanizmami ochronnymi systemu Windows.
 2. Przeniesienie danych
  Dzięki zainstalowaniu wersji Windowsowej w folderze gdzie znajdują się dane wersji DOSowej, czyli wszystkie bazy danych, wzory wydruków (formatki) łącznie z tymi przygotowanymi na Państwa indywidualne zamówienie oraz wszystkie ustawienia konfiguracyjne i opcje od razu będą dostępne w nowej wersji systemu, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji importu.
 3. Programy powiązane
  Jeśli posiadają Państwo więcej niż jeden program to należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania pomiędzy programami. Powiązania polegają na określeniu położenia wspólnych baz danych, a więc opierają się na nazwach folderów, w których zainstalowane są programy DOSowe. Powiązania można sprawdzić poprzez wybranie w programie opcji Inne |Konfiguracja i podświetlenie wiersza BazyDanych.
  Przy przenoszeniu programów do innej lokalizacji należy koniecznie sprawdzić czy powiązania są poprawne (jeśli użyte były ścieżki względne) lub zmienić je na prawidłowe. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy do wersji Windows przenoszone są wszystkie programy, aby nadal ze sobą współpracowały, a także gdy przenoszone są tylko niektóre programy, aby nie były powiązane z wersjami DOSowymi.
  W przypadku korzystania z kilku systemów współpracujących ze sobą konieczna jest jednoczesna aktualizacja wszystkich systemów.

  Przykład 2
  Mamy 4 programy Faktury i Magazyn dla dwóch firm, Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Kadry i Płace. Znajdują się one odpowiednio w folderach C:\ERGO (FiM1), C:\ERGO2 (FiM2), C:\KPR i C:\PLACE. Dwa programy FiM mają wspólne bazy towarów i asortymentów oraz wspólne z KPR bazy klientów i ewidencji VAT.

  Program FiM1 ma w konfiguracji wpis:
  [BazyDanych]
  KLIENT=C:\KPR
  EWIDSP=C:\KPR
  EWIDZA=C:\KPR

  Program FiM2 ma w konfiguracji wpis:
  [BazyDanych]
  TOWAR=C:\ERGO
  ASORT=C:\ERGO
  KLIENT=C:\KPR
  EWIDSP=C:\KPR
  EWIDZA=C:\KPR

  Program KPR nie ma powiazań baz. Program Płace w ogóle nie jest powiązany z innymi programami.

  Jeśli założymy wspólny folder C:\ERGOWIN, a w nim foldery dla poszczególnych programów: FiM, FiM2, KPR, PLACE, to będziemy musieli zmienić wpisy w konfiguracji:
  FiM 1
  [BazyDanych]
  KLIENT=C:\ERGOWIN\KPR
  EWIDSP=C:\ERGOWIN\KPR
  EWIDZA=C:\ ERGOWIN\KPR
  FiM 2
  [BazyDanych]
  TOWAR=C:\ERGOWIN\FiM
  ASORT=C:\ERGOWIN\FiM
  KLIENT=C:\ERGOWIN\KPR
  EWIDSP=C:\ERGOWIN\KPR
  EWIDZA=C:\ERGOWIN\KPR

  Przykład 3
  Najlepszym rozwiązaniem i koniecznym w przypadku programów sieciowych (tak aby ścieżki były poprawne dla każdego stanowiska sieciowego, które folder wspólny może widzieć pod inną literą dysku) jest podawanie ścieżek względnych. Dla programów z przykładu 2 ścieżki względne wyglądałyby następująco:
  FiM 1
  [BazyDanych]
  KLIENT=..\KPR
  EWIDSP=..\KPR
  EWIDZA=..\KPR

  FiM 2
  [BazyDanych]
  TOWAR=..\ERGO
  ASORT=..\ERGO
  KLIENT=..\KPR
  EWIDSP=..\KPR
  EWIDZA=..\KPR
  Wtedy wystarczyłoby jedynie sprawdzenie i zmiana nazwy folderu programu FiM1.

  FiM 1
  [BazyDanych]
  KLIENT=..\KPR
  EWIDSP=..\KPR
  EWIDZA=..\KPR

  FiM 2
  [BazyDanych]
  TOWAR=..\FiM
  ASORT=..\FiM
  KLIENT=..\KPR
  EWIDSP=..\KPR
  EWIDZA=..\KPR

  A gdybyśmy nie zmieniali nazw folderów programów FiM (FiM1 pozostałby w ERGO), wtedy powiązania nie wymagałyby zmiany.

linia oddzielająca
Copyright © 2022 Ergo Software Sp. z o.o. w likwidacji - Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
   Regulamin   |    Przejdź na górę

Nasza strona używa plików cookies. Wybierając "Zgadzam się" lub korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies firmy Ergo Software Sp. z o.o. określonej w Regulaminie

  
Informacja o ciasteczkach